kotle

cerpadla

solary

kogenerace

Podmínky programu Nová zelená úsporám.

Program zelená úsporám představuje

  • dostupnější dotace
  • jednodušší počty
  • rychlejší administrace

Dotace je určena pro rodinné domy po celé české republice a bytové domy v Praze.
U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony.
Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze.

 

vyridit-dotaci

Rodinné domy
Bytové domy

 

Dostupnější dotace – Nová zelená úsporám

Program umožňuje získat příspěvek i na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření, s podmínkou snížení spotřeby energie min. o 20 %. Takové snížení představuje např. výměna oken a dveří a dílčí zateplení. 

Jednodušší počty – Nová zelená úsporám

Maximálně 3 týdny bude trvat schválení žádosti, 3 týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a 3 týdny na vyplacení dotace. Předpokladem pro dodržení lhůt je samozřejmě bezchybná žádost i realizace a její doložení dokumentací.

Rychlejší administrace – Nová zelená úsporám

Významnou změnou je zjednodušení výpočtu výše dotace prostřednictvím zavedení takzvaných paušálů na metr čtvereční. V případě zateplení a výměny oken a dveří se paušálem rozumí jednotková dotace, která je poskytována na jeden metr čtvereční realizovaného opatření. Výše jednotkové dotace se liší dle typu upravované nebo měněné konstrukce. Jiná je pro okna, jiná pro fasádu a podobně. Platí, že čím lepší je konečný stav domu, tím vyšší je jednotková dotace.

 

Vláda na svém zasedání schválila změnu programového dokumentu NZÚ, na jehož základě může MŽP vyhlašovat výzvy z programu Nová zelená úsporám až do roku 2021. Do programu NZÚ plynou peníze z aukcí emisních povolenek. Výši výnosů ovlivňuje celá řada faktorů, jako je např. kurz eura vůči koruně ad. Celková odhadovaná alokace programu na další výzvy nyní činí 27 mld. Kč.
Během letošního roku budou vyhlášeny výzvy pro rodinné a bytové domy. Další výzvy k předkládání žádostí v rámci podprogramu rodinné domy budou pokračovat každý rok až do roku 2021. Výzvy pro bytové domy budou vyhlašovány každoročně až do roku 2019. Pro budovy veřejného sektoru se předpokládá opakované vyhlašování výzev od roku 2019 do roku 2021.