kotle

cerpadla

solary

kogenerace

 

Slovník pojmů

V našem slovníku můžete najít termíny, které se používají v oboru

kamna | krby | tepelná čerpadla | soláry | kogenerace

a nejste si jisti jejich přesným významem.

Absorpce

Absorpce je výraz pro proces pohlcování či pohltivost. Z hlediska optiky představuje absorpce zeslabení světla při jeho průchodu látkou. Je způsobené přeměnou energie záření na jiné formy vnitřní energie látky – teploty. Z hlediska fyziky je absorpce ubývání částic ze svazku při průchodu hmotou, přičemž tento úbytek je způsoben srážkami s atomy prostředí.

Absorbér

Tzv. sběrač, který zachycuje dopadající energii slunečního záření a tím se zahřívá na určitou teplotu. Absorpční plochu vždy tvoří látka, která má schopnost co nejvíce pohltit energii slunečního záření a co nejméně ji vyzařovat zpět do okolního prostoru.

Absorpční plocha kolektorů

Plocha tvořená vysoce selektivním povrchem. Ten má vysokou schopnost absorbovat sluneční záření, ale jeho sálání tepla do okolí (tepelná ztráta sáláním) je minimální.

Adaptabilní režim

plynule měnící se režim podle požadavků

Akumulační systém

systém s akumulací tepla v zásobníku např. nahřána voda v nádržích

Akumulátor

Akumulátor je zařízení sloužící pro akumulaci (nahromadění a uchování) určitého média. Pro akumulaci energie (elektrické, kinetické, tepelné) jsou nejrozšířenější akumulátory olověné, elektrochemické, setrvačníkové, supravodivé indukční, zásobníky tepla.

Akumulace energie

Nahromadění (akumulace) energie pro její pozdější využití v místě budoucí potřeby nebo v době, kdy zdroj energie není k dispozici nebo nestačí krýt zvýšenou potřebu.

Akumulátor tepla

nádoba s teplou vytápěcí vodou

Anticyklační funkce

zabraňuje častému spínání

Automatický provoz

provoz bez obsluhy