kotle

cerpadla

solary

kogenerace

Kogenerační jednotky

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, které se odborně říká kogenerace je možnou odpovědí vzrůstajícím nákladům na energie. Kogenerační jednotka je tedy zařízení, které tento proces umožňuje.

Elektrická energie je tedy vyrobena přímo v místě spotřeby a vzniklé teplo můžeme efektivně využít k vytápění nebo jej použít pro jiná technologická zařízení.

Používaným palivem pro kogenerační jednotky je zemní plyn, ale  spalovat můžeme i jiná alternativní paliva.

 

kogeneracni-jednotka-rez

 

… malá kogenerační jednotka nové generace

Její  celková účinnost je více než 95 % 
Kromě klasického odvodu tepla z motoru a spalin je vodou chlazen i elektrický generátor. Neventilovaná kapota navíc   umožnuje využiti sálavého tepla z motoru, které by bylo jinak odvedeno ventilací.

kogeneracni-jednotka-EPP

Pracovní otáčky motoru
Průmyslový motor pracuje v kogenerační jednotce v ideálních podmínkách při konstantně nízkých otáčkách za minutu, což zajištuje velmi dlouhou životnost stroje. Životnost dosahuje 15 až 20 let.
„Plug and play“
Provedení  „vše v jednom“ umožnuje kogenerační jednotku velmi snadno zapojit do tepelného systému budovy.