kotle

cerpadla

solary

kogenerace

Solární panel

Také zaplatíte dvanáct tisíc a více ročně za elektrickou energii? Pokud ano, tak zajisté máte i vy ve svém hledáčku solární panel. Slunce vychází každý den a neposílá faktury za svou energii. Česko zachvátilo solární šílenství ve chvíli, kdy distribuční firmy zrušily několikaletý solární stop-stav na připojování nových zdrojů. Sluneční elektrárnu si můžete instalovat nejen na svůj rodinný dům, ale také na chalupu, chatu nebo výrobní halu či ji ponechat na volném pozemku. Podle způsobu dodávky do elektrorozvodné sítě hovoříme buď o ostrovním systému (tento systém není připojen na elektrorozvodnou síť), dále existuje způsob připojení na síť samostatnou přípojkou nebo se připojíte na síť za využití tzv. zeleného bonusu.

Solární panel - nezbytná součást solární elektrárny

Využít sluneční energii napadlo již francouzské vynálezce v roce 1883, kdy za pomocí koncentrace slunečního záření do ohniska parabolického zrcadla se vytvářela pára, jež poháněla parní a jiné stroje.  Solární panel je složen z jednotlivých solárních článků, které při dopadu slunečních paprsků generují elektrické napětí. Tento princip nese název fotovoltaika, kde je využito křemíku, který je polovodičem s přirozenými polovodivými vlastnostmi. Podle výrobní technologie rozlišujeme monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé solární články, kdy nejvyšší účinnost mají monokrystalické články a poznáme je podle černé či namodralé barvy.

Solární panel – krok k energetické samostatnosti

Výkon solárního panelu je uváděn v jednotkách watt peak – Wp, kWp – kilowatt. Tato hodnota udává výkon solárního panelu při plném slunečním záření. A dá se předpokládat, že čím silněji je solární panel poskládaný ze solárních článků ozařován, tím více elektrického proudu generuje. A co se děje v ranních a večerních hodinách či v mlze? Výkon je pochopitelně nižší, ale přesto je proud stále produkován, neboť fotovoltaické systémy fungují díky difuznímu světlu (světlo, které přichází ze všech směrů).